INTERNATIONALISERING I FYRSTAD AB

Arbetsområden

Internationalisering i Fyrstad AB är ett kunskapsföretag inom affärs- och företagsutveckling och med en alldeles speciell spetskompetens inom internationalisering. Kunskaperna grundar sig på erfarenheter från ledande befattningar, såsom VD, marknadschef och styrelseuppdrag, i både svenska och utländska företag.

Förutom konsultationer arbetar Internationalisering i Fyrstad AB med kvalificerad utbildning inom exportutveckling och internationalisering. Expertkunskap finns också inom skilda affärskulturer och EU-frågor. (För vidare infomation se Ingemar Dahlqvists CV).

För detaljer samt ytterligare arbetsområden se respektive rubrik i menyn, eller kontakta Ingemar Dahlqvist direkt.

Din partner i många länder

Internationalisering i Fyrstad AB har erfarenhet från många länder och marknader. En indikator på den gedigna kunskap som företaget har ges av nedanstående kategorisering.

> Över 100 arbetsdagar: < Under 100 arbetsdagar:
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien,
Polen och USA.
Österrike, Schweiz, Spanien, Portugal, Grekland, Irland, Ryssland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kanada, Marocko, Tunisien, Kina, Hongkong, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indien, Turkiet och Albanien.
'